ГҮРЭН ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй

ДЭЛХИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ ТЭНХИМ

Дэлгэрэнгүй

СУДАЛГААНЫ ТӨВҮҮД

Дэлгэрэнгүй

GLOBAL OUTREACH

Дэлгэрэнгүй

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гүрэн дээд сургууль нь суралцагчдынхаа хэрэгцээг хангахын тулд олон улсын зөвлөх үйлчилгээний компанийн түншүүд болон шинжээчидтэй хамтран ажилладаг. Бид асуудлыг тодорхойлон, хувилбаруудыг бий болгон, боломжит шийдлийг хэрэгжүүлж, үр дүнг хэмжихдээ судалгааны төвтэйгөө нягт хамтран ажилладаг.

СУДАЛГААНЫ ТӨВҮҮД

Боловсрол судалгааны төв, Хүнс, хөдөө аж ахуйн судалгааны төв, Олон нийтийн эрүүл мэндийн төв, Уул уурхайн удирдлагын төв, Бараа бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн зах зээлийн төв, Хувийн хэвшил болон Төрийн байгууллагын Хамтын ажиллагааны төв...

СУДАЛГАА

Гүрэн дээд сургуулийн Олон Нийтийн эрүүл мэндийн төв нь Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дүүргүүд дэх хөрсний бохирдол болон эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах тайланг дуусгаад байна. Эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулан, байгаль орчны бохирдлыг багасган бууруулах тал дээр дэлхий нийтээрээ анхаарал хандуулах болсон бөгөөд Мянганы хөгжлийн зорилтод тусгагдсан байна....

Гүрэн дээд сургууль удирдах ажилтны магистрын хөтөлбөрөө эхлүүлж байна

"Гүрэн” дээд сургууль Монголд анх удаа Харвардын Бизнесийн Сургуулийн дэргэдэх Харвард Бизнес Паблишн байгууллагын менежментийн сертификатын хөтөлбөр бүхий Харвардын Кеннедийн Төрийн Захиргааны Сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу албан ёсны зохиог...

Гүрэн дээд сургууль нь гүйцэтгэх удирдлагын боловсрол, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг дээд боловсролын тэргүүлэх байгууллага юм. Бид “гүрэн” хөгжлийн үзэл санааг боловсруулан түгээж, нийгмийн салбар бүрт энэхүү үзэл санаа бүхий удирдагчдыг төрүүлэн гаргах тэргүүн зорилготой. Мөн “Гүрэн” дээд сургуулийн судалгаагаар бий болсон мэдлэгийг бодлого болгох нь тус сургуулийн чухал үйл ажиллагаа байх болно
About Us

Монгол Улс
Улаанбаатар хот

Утас: (976) 99094136

Цахим хаяг: demberel@guren.edu.mn

Холбоос