ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гүрэн дээд сургууль нь суралцагчдынхаа хэрэгцээг хангахын тулд олон улсын зөвлөх үйлчилгээний компанийн түншүүд болон шинжээчидтэй хамтран ажилладаг. Бид асуудлыг тодорхойлон, хувилбаруудыг бий болгон, боломжит шийдлийг хэрэгжүүлж, үр дүнг хэмжихдээ судалгааны төвтэйгөө нягт хамтран ажилладаг.

СУДАЛГАА

Гүрэн дээд сургуулийн Олон Нийтийн эрүүл мэндийн төв нь Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дүүргүүд дэх хөрсний бохирдол болон эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах тайланг дуусгаад байна. Эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулан, байгаль орчны бохирдлыг багасган бууруулах тал дээр дэлхий нийтээрээ анхаарал хандуулах болсон бөгөөд Мянганы хөгжлийн зорилтод тусгагдсан байна.

Энэхүү Мянганы Хөгжлийн зорилт болон Монгол улсын Ногоон хөгжлийн бодлогын нэгэн гол зорилго бол 2020 он гэхэд нийт хүн амын 40-өөс илүү хувийг эрүүл ахуйн шаардлага хангахуйц ариун цэврийн байгууламж ашигладаг болгох юм.


Д.Баярхүү шинэ бүтээлээ Конгрессын номын санд хандивлав.

Судлаачийн үг хэмээх шинэхэн бүтээл АНУ-ын Конгрессын номын сангийн Төвд-Монгол номын фондод шинээр бүртгэгджээ.

“Гүрэн” дээд сургууль New York Institute of Finance-тай хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

2017 оны 3 сарын 6-ны өдөр "Гүрэн” дээд сургууль New York Institute of Finance-тай хамтран ажиллах гэрээг Нью Йорк хотноо байгууллаа.

Previous Next