“Гүрэн” дээд сургууль EXECUTIVE MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION хөтөлбөрөө зарлаж байна.

  “Гүрэн” дээд сургууль EXECUTIVE MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION хөтөлбөрөө зарлаж байна.

“Гүрэн” дээд сургуулийн богино хугацаат сургалтанд урьж байна.

  Гүрэн” дээд сургууль New York Institute of Finance-тай хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурав.

“Гүрэн” дээд сургуулийн оюутнууд Харвардаас сертификатаа гардан авлаа

Гүрэн” дээд сургуулийн Гүйцэтгэх удирдлагын Төрийн захиргааны менежментийн магистрын оюутнууд АНУ-ын Бостон хотноо сертификатаа гардан авлаа.

Previous Next