ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гүрэн дээд сургууль нь суралцагчдынхаа хэрэгцээг хангахын тулд олон улсын зөвлөх үйлчилгээний компанийн түншүүд болон шинжээчидтэй хамтран ажилладаг. Бид асуудлыг тодорхойлон, хувилбаруудыг бий болгон, боломжит шийдлийг хэрэгжүүлж, үр дүнг хэмжихдээ судалгааны төвтэйгөө нягт хамтран ажилладаг.

СУДАЛГАА

Гүрэн дээд сургуулийн Олон Нийтийн эрүүл мэндийн төв нь Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дүүргүүд дэх хөрсний бохирдол болон эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах тайланг дуусгаад байна. Эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулан, байгаль орчны бохирдлыг багасган бууруулах тал дээр дэлхий нийтээрээ анхаарал хандуулах болсон бөгөөд Мянганы хөгжлийн зорилтод тусгагдсан байна.

Энэхүү Мянганы Хөгжлийн зорилт болон Монгол улсын Ногоон хөгжлийн бодлогын нэгэн гол зорилго бол 2020 он гэхэд нийт хүн амын 40-өөс илүү хувийг эрүүл ахуйн шаардлага хангахуйц ариун цэврийн байгууламж ашигладаг болгох юм.


“Гүрэн” дээд сургууль EXECUTIVE MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION хөтөлбөрөө зарлаж байна.

  “Гүрэн” дээд сургууль EXECUTIVE MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION хөтөлбөрөө зарлаж байна.

“Гүрэн” дээд сургуулийн богино хугацаат сургалтанд урьж байна.

  Гүрэн” дээд сургууль New York Institute of Finance-тай хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурав.

“Гүрэн” дээд сургуулийн оюутнууд Харвардаас сертификатаа гардан авлаа

Гүрэн” дээд сургуулийн Гүйцэтгэх удирдлагын Төрийн захиргааны менежментийн магистрын оюутнууд АНУ-ын Бостон хотноо сертификатаа гардан авлаа.

Previous Next